هنرمندان دنگ شو مهمان «خندوانه» شدند

برای حفظ‌حرمت‌ها، خیلی از ادعاهای بابک‌زنجانی را علنی نکردیم
اعضای گروه موسیقی دنگ شو امشب مهمان برنامه «خندوانه» می‌شوند.

برای حفظ‌حرمت‌ها، خیلی از ادعاهای بابک‌زنجانی را علنی نکردیم