صادرات غیر نفتی آذربایجان شرقی ۲۰ درصد رشد یافته است

برای تکمیل استخر بلداجی 15 میلیارد ریال اختصاص یافت
معاون سازمان صنعت معدن و تجارت آذربایجان شرقی گفت: صادارت استان در ۹ ماهه سال ۹۵ از رشد ۲۰.۲ درصدی برخوردار بوده که متاثر از افزایش صادرات محصولات مس سونگون است.

برای تکمیل استخر بلداجی 15 میلیارد ریال اختصاص یافت