براساس نیازسنجی‌ هر منطقه، توسعه امکانات روستایی را محقق سازیم

المپیاکوس “در به در” دنبال ملی پوش ایران
استاندار زنجان توجه جدی به جمعیت مولد روستایی را در جلوگیری از مهاجرت روستائیان و سکونت در حاشیه شهرها موثر دانست و گفت: نخستین بار است که از محل صندوق توسعه ملی شاهد تخصیص اعتبار 1 میلیارد و 500 میلیون دلاری با اولویت توسعه مناطق کمتر توسعه یافته، روستاها و مناطق مرزی کشور هستیم .

المپیاکوس “در به در” دنبال ملی پوش ایران