چرا مردم در فضای مجازی اعتراض می‌کنند؟

برابرى یورو و دلار در سال ٢٠١٧
یک آسیب‌شناس معتقد است: جامعه باید بتواند خودش را اصلاح کند، مانند بدنی که اگر نسبت به دردهایش بی‌تفاوت باشد و نتواند خودش را بسازد، به پایان حیاتش نزدیک می‌شود.

برابرى یورو و دلار در سال ٢٠١٧