باز هم کفگیر تلویزیون به ته دیگ خورد

بدهی مالیاتی کدام شرکت‌های خصوصی تهاتر شد؟
تلویزیون چهارشنبه 10 آذر ماه به مناسبت شهادت امام رضا (ع) چندین فیلم سینمایی ایرانی و خارجی را روی آنتن می فرستد.

بدهی مالیاتی کدام شرکت‌های خصوصی تهاتر شد؟