عملکرد سازمان پارکهای شهرداری کرج در حوزه فضای سبز مطلوب است

بدهکاری ۱۵۶ میلیارد تومانی کارفرمایان به تامین اجتماعی همدان
معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست کشور با حضور در غرفه استان البرز عملکرد سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری کرج را مثبت ارزیابی کرد و گفت: استان البرز امسال نیز همانند سال گذشته در این نمایشگاه خوش درخشیده است.

بدهکاری ۱۵۶ میلیارد تومانی کارفرمایان به تامین اجتماعی همدان