برنامه نمایش فیلم‌های بخش هنر و تجربه در جشنواره فیلم فجر

بدعهدی عده‌ای حوزه سلامت را با سختی رو به رو کرده/ کنترل واردات روغن پالم موفقیت وزارت بهداشت
ایسنا نوشت: ساعات نمایش فیلم‌های هنر و تجربه در خانه هنرمندان و پردیس‌های کورش و چارسو اعلام شد.

بدعهدی عده‌ای حوزه سلامت را با سختی رو به رو کرده/ کنترل واردات روغن پالم موفقیت وزارت بهداشت