چرا خودروهای الکتریکی هنوز راه طولانی در پیش دارند؟/دو مشکل اساسی

بخش خصوصی امسال چقدر فولاد صادر کرد؟
الکتریکی شدن خودروها مسیر جدیدی در صنعت خودرو است و با اینکه اکثر بزرگان این صنعت داخل بازی شده‌اند اما خودروهای الکتریکی راه درازی برای کسب محبوبیت در پیش دارند.

بخش خصوصی امسال چقدر فولاد صادر کرد؟