وزیر نیرو: برجام شرکت‌های معتبر صنعت برق دنیا را به ایران آورد

بخشودگی جرائم وام‌های بدهکاران بانک کشاورزی
وزیر نیرو گفت: یکی از موارد بسیار مهم و البته حساس برای کشور استفاده از ظرفیت پسابرجام برای راه اندازی دیسپاچینگ دوم است و این مرکز جدید قادر خواهد بود تا ظرفیت 200 هزار مگاوات را مدیریت کند.

بخشودگی جرائم وام‌های بدهکاران بانک کشاورزی