تصاویر | پرواز پرندگان مهاجر در سواحل بوشهر

«بخشش» با صدای آیسا حیدری منتشر شد
در تصاویر زیر پرواز پرندگان مهاجر در سواحل بوشهر را می‌بینید.

«بخشش» با صدای آیسا حیدری منتشر شد