اشرفی‌اصفهانی:مجمع عقلای سیاسی از همه جناح‌ها تشکیل شود

بختیار رحمانی از استقلال جدا شد
فعال سیاسی اصلاح طلب گفت:اگر بخواهیم یک کار اساسی، اصولی و ماندگار برای حفظ کشور، نظام و انقلاب انجام شود تشکیل مجمع عقلای سیاسی راهکار خوبی است، منتها تشکیل این مجمع نباید فقط از یک جناح باشد.

بختیار رحمانی از استقلال جدا شد