آلمان از تصویب قطعنامه ضداسرائیلی استقبال کرد

بحران چین با شناور شدن ۱۰۰ تن زباله در سواحل شانگهای
تسنیم نوشت: وزیر امور خارجه آلمان با تاکید بر اینکه شهرکسازی های اسرائیل از روند صلح جلوگیری کرده و راه حل دو دولتی را به خطر می‌اندازد از تصویب قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل ضد شهرک‌سازی‌های اسرائیل استقبال کرد.

بحران چین با شناور شدن ۱۰۰ تن زباله در سواحل شانگهای