افزایش ۶۰ درصدی سهم اعتبارات استانی نسبت به سال نخست دولت یازدهم

بحران تخلفات ساختمانی در تمام مناطق شهرداری تهران
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل گفت: امسال بیش از 60 درصد سهم اعتبارات استانی نسبت به سال نخست خدمت دولت یازدهم افزایش داشته است که همین امر موجبات رشد و ترقی بخش امور دام استان را به همراه داشته است.

بحران تخلفات ساختمانی در تمام مناطق شهرداری تهران