افزایش سطح مبادلات تجاری با جمهوری آذربایجان

ببینید اوباما چه کسانی را اخراج کرد؟
محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در سفر به جمهوری آذربایجان در دیدار با مقامات این کشور بر افزایش مبادلات تجاری تاکید کرد.

ببینید اوباما چه کسانی را اخراج کرد؟