سفیر ایران در لبنان به سعد حریری تبریک گفت

با 500 هزار تومان به سفر زمستانی بروید!
ایرنا نوشت: محمد فتحعلی سفیر جمهوری اسلامی ایران در لبنان در تماسی تلفنی، تشکیل دولت جدید این کشور را به سعد حریری نخست وزیر لبنان تبریک گفت.

با 500 هزار تومان به سفر زمستانی بروید!