کشف اتمسفر در سیاره‌ای شبیه زمین برای اولین بار

با چه خوراکی‌هایی طبیعی می‌توان قند خون را کم کرد؟
منجمان می گویند برای اولین بار در اطراف یک سیاره شبیه به زمین اتمسفری را شناسایی کرده اند. آنها مشغول مطالعه کره ای به نام GJ 1132b بوده اند که حدود یک و نیم برابر زمین است و ۳۹ سال نوری از ما فاصله دارد.

با چه خوراکی‌هایی طبیعی می‌توان قند خون را کم کرد؟