فیلم | مکان‌هایی که نمی‌توانید به آنجا سفر کنید | ورود ممنوع؛ حتی برای شما

با مدیران نوکیا در خانه جدید خود آشنا شوید
مکان‌هایی در دنیا وجود دارند که نمی‌توانید به آنجا سفر کنید یا بهتر است بگوییم ورود ممنوع است حتی برای شما. ویدئوی زیر را ببینید متوجه می‌شوید.

با مدیران نوکیا در خانه جدید خود آشنا شوید