احمدی بای بای!

با عملکرد و قرارگاه‌های مختلف سپاه پاسداران آشنا شوید
در حاشیه رد صلاحیت احمدی نژاد، بزرگمهر حسین پور این کارتون را در اینستاگرامش منتشر کرد.

با عملکرد و قرارگاه‌های مختلف سپاه پاسداران آشنا شوید