تجلیل از رحیم لقمانی شاعر، مترجم و ادیب کردستانی

با حضور استاندار لرستان و رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان، مرکز جامع سلامت امیرآباد دوره افتتاح شد
تعدادی از اهالی فرهنگ و هنر در قالب انجمن مردمی تجلیل از مفاخر و هنرمندان کردستان (مؤسسه تروسکه ی سنه ی فرهنگی) با حضور در منزل استاد رحیم لقمانی نویسنده، شاعر و مترجم پیشکسوت استان، به پاس سالها خدمت و فعالیتش در این حوزه ها از وی تجلیل و قدردانی کردند.

با حضور استاندار لرستان و رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان، مرکز جامع سلامت امیرآباد دوره افتتاح شد