روسیه به دنبال سوآپ نفت خام با ایران است

با تجلیل از رضا فیاضی جشنواره تئاتر کودک و نوجوان به کار خود پایان داد
شانا به نقل از وزیر نفت گفت: شرکت لوک اویل روسیه به دنبال سوآپ نفت خام با ایران است که مذاکره در این باره ادامه دارد.

با تجلیل از رضا فیاضی جشنواره تئاتر کودک و نوجوان به کار خود پایان داد