پوتین به ترکمنستان سفر کرد

باورهای غلط درباره سرطان / ۱۱ عامل سرطان که کمتر شنیده‌اید
مهر نوشت: رئیس جمهور روسیه به ترکمنستان سفر و با همتای ترکمنستانی خود دیدار کرد.

باورهای غلط درباره سرطان / ۱۱ عامل سرطان که کمتر شنیده‌اید