جایزه ادبی بهرام صادقی به چه کسانی تعلق گرفت؟

بانک های کشور اروپایی که به ایران می آید
هیئت داوران پنج اثر برنده سومین دوره‌ جایزه‌ی ادبی بهرام صادقی را اعلام کرد.

بانک های کشور اروپایی که به ایران می آید