دیدار مدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایران با مسئولین سینمای گرجستان

«بانک بد» ناجی اروپا برای جلوگیری از فلج مالی گسترده
سیدصادق موسوی به‌همراه هنرمندان گیلانی با «نینو کوخالاشویلی» معاون مرکزملی سینمای گرجستان و «کتوان ماکواریانی» کارگردان سینمای این کشور دیدار و گفتگو کردند.

«بانک بد» ناجی اروپا برای جلوگیری از فلج مالی گسترده