بازگشت هوای پاک به ارومیه بعد از ۳۷ روز

باند مدلینگ لباس در تبریز متلاشی شد
با اعلام شاخص کیفی هوای کلانشهرها و مراکز استان ها از سوی مرکز کنترل و پایش محیط زیست کشور، شاخص هوای ارومیه بعد از ۳۷ روز به وضعیت پاک بازگشت.

باند مدلینگ لباس در تبریز متلاشی شد