نخستین جشنواره زعفران و گردشگری «ازان» برگزار می‌شود

باند فرودگاه تبریز یخ نبسته است/ لغو تعدادی از پروازهای فرودگاه شهید مدنی
رئیس شورای اسلامی روستای ازان بخش میمه از برگزاری نخستین جشنواره زعفران و گردشگری این روستا در روز 19 آذرماه خبر داد.

باند فرودگاه تبریز یخ نبسته است/ لغو تعدادی از پروازهای فرودگاه شهید مدنی