۱۰۴۸طرح اشتغال زایی در دهه فجر افتتاح میشود

بام خاطره‌ها به عنوان یک ظرفیت بسیار ویژه برای خرم‌آباد مطرح است
مدیرکل کمیته امداد امام لرستان از افتتاح 1048 طرح اشتغال زایی در دهه فجر امسال خبر داد

بام خاطره‌ها به عنوان یک ظرفیت بسیار ویژه برای خرم‌آباد مطرح است