تصویری از کفش ویژه نایکی برای رونالدو به مناسبت توپ طلای چهارم!

بامزه‌بازی‌های این هفته فردوسی‌پور در 90 درجه!
نایکی، از کفش ویژه رونالدو رونمایی کرد.

بامزه‌بازی‌های این هفته فردوسی‌پور در 90 درجه!