مداخلات توانبخشی در طرح غربالگری و درمان اوتیسم بسیار اهمیت دارد

بازی دوستانه ایران و مراکش لغو شد؟/ مراکش به جای دیدار با ایران به مصاف اسلوواکی یا غنا می‌رود
مؤسس و مسئول فنی مرکز غربالگری اوتیسم استان مرکزی گفت: مداخلات توانبخشی در طرح غربالگری و درمان بیماران مبتلا به اوتیسم بسیار اهمیت دارد و در این رابطه آغاز درمان به موقع سطح عملکردی را افزایش می دهد، اما درمان دیرهنگام به دلیل شرایط خاص کاهش سطح عملکردی را به دنبال دارد.

بازی دوستانه ایران و مراکش لغو شد؟/ مراکش به جای دیدار با ایران به مصاف اسلوواکی یا غنا می‌رود