ترفند ناتانیاهو علیه ایران در کاخ سفید

بازی خطرناک اون!
در مقایسه با مسئله ایران و نیز موضع گیری ترامپ در باره سازنده نبودن شهرک سازی در فرایند صلح ، این فرض دور از ذهنی به نظر نمی رسد که دو طرف به بهای توافق بر سر ایران ،موضوع شهرک سازی ها و نیز انتقال سفارت آمریکا از تل آویو به بیت المقدس که می تواند موجب خشم اعراب منطقه شود، تا زمان گذار به مرحله بعد به صورت تاکتیکی فعلا دنبال نشده و اعراب آرام نگه داشته شوند.

بازی خطرناک اون!