سردار جزایری: مدافعان سران فتنه در هر لباس و منصبی در جرگه همان کودتاگران هستند

بازیگر «دراکولا» مهمان امشب «خنداونه»
مهر نوشت: معاون فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح با بیان اینکه اقدام سران خائن فتنه ۸۸ مستوجب اشد مجازات است، گفت: کسانی که امروز از این افراد و جریان دفاع می‌کنند در جرگه همان کودتاگران هستند.

بازیگر «دراکولا» مهمان امشب «خنداونه»