وفای به عهد اوپک در کاهش تولید نفت

بازیگر «النگ و دولنگ» در کنار رفیق قدیمی‌اش | عکس
کشورهای اوپکی خود را برای کاهش نفت و افزایش قیمت، آماده کرده اند.

بازیگر «النگ و دولنگ» در کنار رفیق قدیمی‌اش | عکس