انتقاد قربانی از کمرنگ شدن نقش شیخوخیت در جریان اصولگرا

بازگشت گرد و خاک شدید به بندرعباس/ هوا به وضعیت خطرناک رسید/ از خانه خارج نشوید
نماینده اصولگرای ادوار مجلس معتقد است از بین رفتن جایگاه شیخوخیت در بین اصولگرایان به وحدت آنها ضربه زده است.

بازگشت گرد و خاک شدید به بندرعباس/ هوا به وضعیت خطرناک رسید/ از خانه خارج نشوید