مدیرعامل آتش‌نشانی: مردم اعتماد کنند،‌ فرقی بین آتش‌نشان‌ها و شهروندان مفقود دیگر پلاسکو نیست

بازگشت هوای پاک به ارومیه بعد از ۳۷ روز
ایسنا نوشت: مدیرعامل سازمان آتش نشانی تاکید کرد که در روند عملیات جستجو و آواربرداری در محل ساختمان پلاسکو، تفاوتی میان آتش‌نشانان و دیگر شهروندان مفقود در این حادثه وجود ندارد.

بازگشت هوای پاک به ارومیه بعد از ۳۷ روز