صباح زنگنه: توافق نفتی یک پیروزی بزرگ در برجام است

بازگشت دوباره بهنام صفوی به تلویزیون
یک کارشناس حوزه خاورمیانه گفت: توافق وزیران نفت و انرژی کشورهای عضو اوپک با تولید روزانه نزدیک به سه میلیون و 900 هزار بشکه نفت خام ایران یک پیروزی و موفقیت به حساب می آید.

بازگشت دوباره بهنام صفوی به تلویزیون