نظارت مشترک بر عرصه های ملی در شهرستان های ساوجبلاغ و نظرآباد

بازنشستگی جانباران و آزادگان چگونه است؟
دربازدید های مشترک سیزدهم دی ماه سالجاری وضعیت دام های موجود در مراتع قشلاقی، پروانه چرا و سلامت آن مورد بررسی قرار گرفت.

بازنشستگی جانباران و آزادگان چگونه است؟