روایت یک نماینده مجلس از علت فوت آیت‌الله هاشمی/موقع شنا همه را از استخر بیرون می‌کردند

بازنشستگی اختیاری پیش از موعد برای زنان؛ راه‌رفتن روی شمشیر دولبه
اعتماد نوشت:از همان یکشنبه سرد ١٩ دی ماه که درگذشت آیت‌الله هاشمی همه را در بهت سنگینی فرو برد چرایی مرگ او را در زمزمه‌ها و چهره‌های خیلی‌ها می‌شد خواند. سوالی که جواب روشنی تا امروز به آن داده نشد.

بازنشستگی اختیاری پیش از موعد برای زنان؛ راه‌رفتن روی شمشیر دولبه