گیلان میزبان نوروزی متفاوت در سایه همکاری وهمدلی دستگاه های اجرایی

بازرسی از صنوف در سراســر استان گیلان
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گیلان گفت: گیلان میزبان نوروزی متفاوت در سایه همکاری و همدلی دستگاه های اجرایی خواهد بود.

بازرسی از صنوف در سراســر استان گیلان