فعالیت چشمگیر فروشگاه های صنایع دستی زنجان در هفته اول نوروز

بازدید 156 هزار گردشگر نوروزی از زنجان
مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان گفت: ۶۷ درصد فروشگاه های صنایع دستی استان زنجان در هفته اول تعطیلات نوروزی به ارائه خدمات پرداختند‌.

بازدید 156 هزار گردشگر نوروزی از زنجان