هر ساعت لگن ۶ ایرانی می‌شکند/ عامل؛ پوکی استخوان

بازدید نمایندگان مجلس از بزرگترین پروژه ملی پایتخت
نائب رئیس کمیته ملی پیشگیری از بیماری های غیرواگیر و رئیس پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: در هر ساعت 6 شکستگی لگن در اثر پوکی استخوان در ایران رخ می دهد و همین امر نشان دهنده وسعت این بیماری و اثرات آن بر کیفیت زندگی مردم کشور است.

بازدید نمایندگان مجلس از بزرگترین پروژه ملی پایتخت