تصاویر | خلاقیت یک روستا برای بازگشت جوانان مهاجرت‌کرده

بازدید ملکشاهی راد از واحدهای صنعتی
“ورازان” نام دهکده‌ی هشتصد ساله‌ی بسیار زیبایی است در منطقه‌ی کجور که در ۷۰ کیلومتری شهرستان نور مازندران واقع است.

بازدید ملکشاهی راد از واحدهای صنعتی