دستفروشان پلدختر در بازارچه امید ساماندهی می‌شوند

بازدید مدیرعامل برق لرستان از نحوه برق رسانی به مرز مهران
فرماندار پلدختر گفت: برای زیبا سازی و منظم شدن شهر بنا داریم دستفروشان سطح شهر را در یک مکان معین به نام بازارچه امید ساماندهی کنیم

بازدید مدیرعامل برق لرستان از نحوه برق رسانی به مرز مهران

نصب تلگرام فارسی