پرداخت ۳۶ مورد تسهیلات خودکفایی به مددجویان کمیته امداد کهگیلویه و بویراحمد

بازدید استاندار کهگیلویه و بویراحمد از روستاههای بخش مرکزی بویراحمد
یک هزار و ۷۵۴ خانوار از جمعیت تحت پوشش کمیته امداد منطقه یک یاسوج، زنان سرپرست خانوار هستند.

بازدید استاندار کهگیلویه و بویراحمد از روستاههای بخش مرکزی بویراحمد