تصاویر | ترافیک سنگین جاده هراز به سمت تهران

بازداشت چهار متهم تعقیب گریز منجر به شهادت دو مامور پلیس
در آخرین روز از تعطیلات نوروزی و بازگشت مسافران از سفرهای نوروزی ترافیک جاده هراز به سمت تهران سنگین است.

بازداشت چهار متهم تعقیب گریز منجر به شهادت دو مامور پلیس