تکرار ویژه برنامه نوروزی «محله گل و بلبل ۲»از فردا

بازداشت فردی که به وزیر بهداشت برای افزایش درآمد تهمت زد
خلاصه سیزده قسمت از مجموعه نوروزی «محله گل و بلبل 2» از فردا شنبه به مدت 3 روز پخش می شود.

بازداشت فردی که به وزیر بهداشت برای افزایش درآمد تهمت زد