تصویری از بازی امشب بارسا که طرفداران این تیم را نگران کرد

بازداشت زنی که ادعا می‌کرد کارگزار یک سفارتخانه اروپایی است
الکس ویدال در بازی امشب بارسا به شدت مصدوم شد.

بازداشت زنی که ادعا می‌کرد کارگزار یک سفارتخانه اروپایی است