دختر گل‌فروش به چه کسی اعتماد کرد؟

بازتاب‌های ۴۸ تیمی شدن جام‌جهانی / ادعای موافقان و مخالفان چیست؟
در تهران‌گردی‌ها، زمانی هم به محله باغ‌فردوس رسیدیم که از حسن اتفاق، در آنجا همان روز مدرسه‌ای با سابقه حدود یک قرن نیز گردهمایی سالانه‌اش را برگزار می‌کرد.

بازتاب‌های ۴۸ تیمی شدن جام‌جهانی / ادعای موافقان و مخالفان چیست؟