لاریجانی: امنیت دریای خزر باید توسط کشورهای ساحلی تامین شود

بازار نفت در راه تثبیت قیمت
خانه ملت نوشت: رییس مجلس گفت: امنیت دریای خزر باید توسط کشورهای ساحلی تامین شود و دخالت کشورهای دیگر در این حوزه تعریفی ندارد.

بازار نفت در راه تثبیت قیمت