عکس | تشکر مامور آتش‌نشانی از سگ زنده‌یاب به خاطر پیداکردن پیکر دوستانش

بازار عراق در اختیار رقیبان منطقه ای / تاجران ایرانی مردد هستند
در تصویر زیر یکی از ماموران آتش‌نشانی را در حال تشکر از سگ زنده‌یاب پلیس بخاطر پیدا کردن پیکر دوستانش مشاهده می‌کنید.

بازار عراق در اختیار رقیبان منطقه ای / تاجران ایرانی مردد هستند