اظهارات اردوغان درباره علت جنجال‌ها و تغییرات قانون اساسی در ترکیه

بارش باران در حوضه‌های آبریز چقدر بوده است؟
ایرنا نوشت: رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه گفت: تمامی بحث و جدلها در ترکیه به خاطر شخص من انجام می شود و تغییرات قانون اساسی بهانه است.

بارش باران در حوضه‌های آبریز چقدر بوده است؟