پرسپولیس به دنبال مدافع عراقی

بارسا در شب صد تایی شدن سوارز صعود کرد
ربین سولاکا مدافع عراقی مدنظر مسئولان پرسپولیس است که در لیگ دسته سوم نروژ فوتبال بازی می‌کند.

بارسا در شب صد تایی شدن سوارز صعود کرد